top of page

OVER DE STICHTING

De stichting is een onafhankelijke organisatie zonder winstoogmerk. De stichting Limburg Elektrisch (SLE) helpt om de transitie naar emissievrije mobiliteit niet alleen te realiseren binnen de eigen projecten maar ook te versnellen in de gehele provincie Limburg. Dit doen we door mensen kennis te laten maken met elektrisch rijden, door het ter beschikking stellen van elektrische deelauto's en door de ontwikkeling en toepassing van innovatieve technologie. In de afgelopen 10 jaar heeft de stichting zodoende een enorme schat aan kennis en ervaring vergaard die het graag deelt met alle organisaties waarmee samengewerkt wordt (zowel burgers als bedrijven). Daarmee levert SLE een bijdrage aan het realiseren van de doelstellingen van overheden.

unnamed%20(2)_edited.jpg
65DDBE81-0ACE-4863-BAAC-02E184463844_1_1

SLE werkt samen met vergelijkbare initiatieven in andere provincies zoals de Stichting Brabant Elektrisch, We Drive Solar te Utrecht en de Stichting Duurzame Mobiliteit Zeeland. Deze organisaties werken samen met GoodMoovs aan de verdere ontwikkeling van dit deelplatform voor elektrische voertuigen op basis van praktijkervaring.

02A829D4-CB41-49F8-9FCE-A5BEFA6A3606_1_1

10

Jaar

Ervaring

75

Elektrische

Deelauto's

1000

Regelmatige

Gebruikers

1

Vooruitstrevend

Doel

the team

Missie

De stichting beoogt de transitie naar emissievrije mobiliteit in Limburg te versnellen en de innovatie te stimuleren. Dit gebeurt middels het ondersteunen van zoveel mogelijk organisaties op het gebied van het verduurzamen van de mobiliteit. 

De stichting heeft veel ervaring opgedaan door het faciliteren van elektrische voertuigen die al miljoenen elektrische kilometers gereden hebben en anderzijds door het realiseren van meer dan 100 semipublieke laadpleinen bij verschillende organisaties.

 

De Stichting is door de ontwikkeling van de techniek en de markt een regionale expert geworden op het gebied van elektrische (deel)mobiliteit. De stichting richt zich op projecten die mogelijk in beginsel nog niet commercieel haalbaar zijn, maar dankzij het voorbereidende werk van de stichting op het gebied van product- en marktontwikkeling door marktpartijen kunnen worden gecontinueerd.

Visie

Fossiele brandstoffen zijn slecht voor onze aarde.  Daarom willen we met de stichting Limburg Elektrisch de energietransitie naar schone mobiliteit versnellen met elektrische deelvoertuigen en laadinfrastructuur.
Hiervoor gebruiken we een online platform en app, genaamd GoodMoovs, waarmee het gemakkelijk is om elektrische auto’s en fietsen te delen en op te laden met zonnestroom.
Onderscheidend aan de GoodMoovs app is dat zowel fietsen als auto’s kunnen worden gereserveerd, geopend, gesloten en opgeladen. 
Daarnaast wordt gedragsverandering gestimuleerd door positieve feedback.
Bovendien maken we elektrische voertuigen voor iedereen toegankelijk voor zowel zakelijke, privé als woon-werk ritten.
Op dit moment zijn er in Limburg bijna 100 elektrische deelvoertuigen met ruim 1000 deelnemers en dankzij onze groei wordt de impact op de energietransitie steeds groter.

Actieplan

De stichting is in mei 2011 opgericht met het doel de transitie naar emissievrije mobiliteit te versnellen door overheden, bedrijven en burgers kennis te laten maken met verschillende innovatieve mobiliteitsoplossingen. Gedurende 10 jaar is de stichting al bezig om dit doel te bewerkstelligen binnen diverse projecten. Dit gebeurt onder andere door de realisatie van laadinfrastructuur en deelvoertuigen. 

 

SLE beoogt zoveel mogelijk kilometers te maken met emissievrije voertuigen waaronder voornamelijk elektrische (deel)auto's en e-bikes. De bevindingen en ervaringen van participanten worden verzameld en gedeeld met alle Limburgse organisaties middels verschillende kanalen. 

bottom of page